بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

با توجه به ضرورت یکپارچگی فعالیت‌های انجام شده در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین اعمال مدیریت جدی‌تر بر عملکرد پیمانکاران و ذینفعان در این حوزه، این شرکت با استقرار واحد HSE در داخل کارخانه و استخدام پرسنل مجرب، فعالیت خود را در جهت خدمات مزبور اجرا نموده است. این واحد با تجهیز و آماده نمودن مقدمات کار در شرایط اضطراری و تهیه نمودن یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی با کلیه تجهیزات و همچنین خرید و نصب کپسول‌های آتش‌نشانی در نقاط حساس و مهم کارخانه و یک دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات پزشکی اقدام نموده است.

اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه بهداشت

نظارت دقیق بر نحوه طبخ و توزیع مواد غذایی در رستوران از طریق بازدیدهای متوالی

اجرای عملیات بهسازی، طعمه گذاری و سم پاشی موردی و دوره‌ای برای امحاء حشرات موذی، موش، مار، مارمولک و غیره

انجام معاینات ادواری و قبل از استخدام پرسنل کارفرما و پیمانکار

بازدید و تکمیل چک لیست رستوران‌های کارفرما و پیمانکار و پیگیری جهت رفع نواقص آن

برگزاری ماهانه جلسات کمیته حفاظت، ایمنی و بهداشت با حضور نماینده اداره کار و مسئولین ایمنی شرکت‌های تابعه

کنترل و پیگیری و بهسازی سرویس‌های بهداشتی از طریق خدمات

تهیه و نصب سطل های زباله در قسمتهای مختلف سایت و نظارت بر نظافت آن‌ها

اعزام پرسنل حادثه دیده به بیمارستان در صورت وقوع حوادث شدید

کنترل و پیشگیری از آلودگی‌های بهداشت محیطی و جمع آوری ضایعات توسط واحد خدمات و…

فهرست