آهن اسفنجی

شرکت ماهان سپهر البرز

گندله سنگ آهن چیست؟

گندله سنگ آهن در واحد احیای مستقیم در کوره شارژ شده و توسط گاز ریفرم شده در درجه حرارت حدود 800 الی 870 درجه سانتیگراد از شکل اکسید سنگ آهن بصورت آهن احیا شده که آنرا “”آهن اسفنجی”” می‌نامند، در می‌آید. آهن اسفنجی، از احیای مستقیم سنگ آهن بدست می آید و اصطلاحا به آن DRI نیز گفته می‌شود.
ظرفیت واحد آهن اسفنجی در این پروژه با استفاده از تکنولوژی سری 800 با ظرفیت 960.000 تن در سال طراحی شده که در مجموع نیاز به حدود 1.400.000 تن گندله سنگ آهن به عنوان ماده ورودی دارد.
تامین تمامی گندله سنگ آهن طبق پیش بینی از منابع داخلی بازار ایران برای این پروژه امکان پذیر است و معادن سنگ آهن در این رابطه ظرفیت های تولید گندله را ایجاد کرده و یا دردست اقدام دارند و می توانند مقادیر مورد نیاز این پروژه را تحویل نمایند.

کاربرد آهن اسفنجی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آهن اسفنجی در کوره‌های القائی و تولید آهن و فولاد خام می باشد. میتوان گفت که استفاده از آهن اسفنجی، در کوره های القائی قادر است که نزدیک به ۵۰ درصد، جایگزین قراضه شود. ولی کاربرد آن در کوره القایی، نیازمند دانش فنی و تجربه می باشد. همچنین استفاده از آهن اسفنجی تحولی بزرگ در ریخته گری مداوم صنعت فولاد می باشد. تقریبا در همه روش‌های تولید فولاد استفاده از آن مقدور می باشد. بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولید فولاد در کشور از این روش‌ها استفاده می‌کنند. ایران منابع طبیعی در دستر‌س تری برای احیای مستقیم دارد. آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن می‌باشد، بنابراین درصد بالایی از مواد اولیه جهت تامین ذوب مورد نیاز واحدهای فولادسازی را می‌توان به جای استفاده از ضایعات، از طریق آهن اسفنجی تامین کرد.

استفاده از آهن اسفنجی در کوره ها و واحد های احیا نسبت به آهن قراضه مزایایی دارد که به شرح ذیل می‌باشد:

عامل خنک کننده در کوره‌های اکسیژنی

آهن اسفنجی را می شود به عنوان یک عامل خنک کننده جایگزین قراضه آهنی در واحدها و کوره های اکسیژنی نمود.

خلوص بیش از قراضه فولادی

آهن اسفنجی در مقایسه با قراضه فولادی دارای عناصر مزاحم مثل سولفور و گوگرد پایین تری است.

قابل استفاده در فولادسازی الکتریکی

استفاده از آهن اسفنجی امکان مصرف قراضه آهنی نامناسب و ناخالص را به عنوان قسمتی از مواد شارژی در فولادسازی الکتریکی را میسر می سازد.

نبود عناصر زاید

آهن اسفنجی دارای عنصرهای زاید در قراضه فولادی مشابه روی، مس، قلع و … نمی‌باشد.

بهینه در کوره‌های قوس الکتریکی

آهن اسفنجی در کوره‌های قوس الکتریکی امکان استفاده از ذغال نامناسب و ناخالص را با خصوصیت واکنشی بهتر ایجاد می‌نماید

افزایش بهره‌وری

به دلیل اندازه مشخص و یک دست آهن اسفنجی بهره‌وری افزایش می یابد.

فهرست